Ansökningsformulär enskilda


Kom ihåg att kryssa i rutan för samtycke/medgivande på pappersblanketten enligt GDPR-krav amt underteckna.
 

Gör så här:

  1. Fyll i fälten nedan med dina uppgifter.
  2. När du trycker på skriv ut (längst ner på sidan) kommer en ansökningsblankett att fyllas i automatiskt.
  3. Skriv ut blanketten och sänd in den. Adressen finns på blanketten.
  4. Att spara ifylld information eller blankett:
  • Vill du spara undan din information trycker du spara info. Då sparas informationen i formuläret i två veckor på din dator. Nästa gång du besöker hemsidan kommer informationen du fyllt i att fortfarande finnas kvar i formuläret. Vill du ta bort sparad information, trycker du på ta bort sparad info.
  • Vill du spara den färdiga ansökningsblanketten på din dator när du skrivit ut den, kan du göra det så här: Välj File (Arkiv) och Save as (Spara som) och ange ett valfritt filnamn.
För enskild person: