Stiftelsen FannyHirschMinne
100 år

 

  Sök bidrag


Ansökan sänds till:

Föreningen FVO
Köpmangatan 15, 4 tr.
111 31 STOCKHOLM


Märk kuvertet
"Fanny Hirschs Minne"

Stiftelsen Fanny Hirschs Minne ger bidrag till personer med "långvarig allvarlig psykossjukdom med avsevärd och bestående funktionsnedsättning" och är bosatta i Stockholms kommun, samt till organisationer vars syfte är att hjälpa denna persongrupp.


Bidrag ges framför allt till rekreation till exempel i form av en resa, hobbyverksamhet eller social samvaro.

Varje år ges två ansökningstillfällen:

  • ett på våren för enskilda personer (20 mars-14 april)
  • och ett på hösten för organisationer (1-27 oktober)


Observera att avslagsbeslut inte meddelas