Stiftelsens mål

Stiftelsen Fanny Hirschs Minne ger bidrag

  • till personer med psykisk ohälsa, "långvarig allvarlig psykossjukdom med avsevärd och bestående funktionsnedsättning", som är bosatta i Stockholms kommun
  • samt till organisationer vars syfte är att hjälpa denna persongrupp.

Bidrag ges framför allt till rekreation till exempel i form av en resa, hobbyverksamhet eller social samvaro.

Varje år ges två ansökningstillfällen:

  • ett på våren för enskilda personer (20 mars-14 april)
  • och ett på hösten för organisationer (1-27 oktober)