Historia

Stiftelsen
Fanny Hirsch Minne
 firade
100-års-jubileum
år 2017

Fanny Hirsch föddes i Göteborg år 1856. Hon och hennes två systrar uppfostrades av morföräldrarna, sedan deras mor dött, när Fanny var bara sju år gammal. Fadern Geskel Saloman, som var känd konstnär och senare även professor vid Konstakademien och Kgl. Porträttmålare, flyttade år 1871 med flickorna till Stockholm.


På en danstillställning hösten 1877 lärde Fanny känna den nio år äldre ingenjören Oscar Hirsch. Kort därefter, i december samma år, gifte sig paret. De var mycket lyckliga och fick i mars 1879 sonen Axel. Familjen fick endast en kort tid tillsammans. Fanny avled den 30 mars 1880, 24 år gammal, i barnsängfeber tillsammans med sitt andra barn, en flicka.

För att döva sin sorg begravde Oscar Hirsch sig i arbete. Han drev tegelbruk i många år och ägde och förvaltade många fastigheter. Dessutom skötte han nästan helt själv förvaltningen av talrika filantropiska företag som han skapat, och sedermera även de företag som brodern Isaak skapat. Oscar Hirsch gifte aldrig om sig.

På sin 70-årsdag år 1917 skapade Oscar Hirsch genom en donation ett vilohem för psykiskt sjuka kvinnor till minne av sin hustru. Hemmet var utslussning från mentalsjukhus till ett boende på egen hand. Detta vilohem kallade han "Fanny Hirschs Minne". Verksamheten påbörjades år 1919. För att finansiera driften grundades Stiftelsen Fanny Hirschs Minne samma år. Sjukhemmet lades ner i mitten av 1980-talet, men stiftelsen fortlever med syftet att ge ekonomisk hjälp till psykiskt sjuka.

Den som vill veta mer om familjen Hirsch rekommenderas att läsa böckerna "Levande och bortgångna" av Axel Hirsch, utgiven på Lars Hökerbergs förlag år 1943, och "Axel Hirsch" av Per Wästberg, utgiven av Svenska Akademien år 2002.

Även Axel Hirsch blev en stor filantrop, som fortsatte i sin fars och farbrors spår med ett starkt socialt engagemang. Han gifte sig aldrig och dog utan arvingar 1967. Det mesta av tillgångarna testamenterade han till allmännyttiga ändamål, däribland till Stiftelsen Fanny Hirschs Minne.