Kriterier och ändamål

                                                                            


 

 Observera
 

inkomstgränserna samt redovisningen
av tillgången ägd bostad
för ansökan

   Kriterierna för målgruppen är:

 • diagnos långvarig allvarlig psykossjukdom med avsevärd och bestående funktionsnedsättning
 • sjukdomen skall intygas av landstingets eller stadens psykiatripersonal
 • boende i Stockholms stad
 • med små ekonomiska tillgångar, förtydligat enligt nedan:
 • bruttoårsinkomsten överstiger ej  fyra prisbasbelopp (dvs 193200 kr år 2022) för en ensamstående. För varje ytterligare person i hushållet får läggas till ytterligare 1 prisbasbelopp (48300 kr år 2022)
 • tillgångar överstiger ej 1 prisbasbelopp en för  ensamstående och för  ytterligare person i hushållet får läggas till 1 prisbasbelopp. Ägd bostad tas upp till marknadsvärde med avdrag för lån

   Bidrag lämnas till ändamål som:

 • rekreation
 • fritidsaktiviteter
 • social samvaro
 • resa inom Norden och Baltikum

   Bidrag lämnas inte till:

 • enskild person två år i rad
 • kurser eller studieresor
 • tandvård eller annan vård som skall tillhandahållas av kommun och landsting
 • ordinarie verksamhetskostnader (administration m.m.) för organisationer och föreningar