Ordförklaringar till Ansökan

    Årsinkomst

Årsinkomst omfattar exempelvis lön, sjukersättning, sjukpension, sjukpenning, a-kassa. (Bostadsbidrag och barnbidrag räknas inte in)

    Tillgångar

Tillgångar omfattar finansiella medel samt ägd bostad

    Finansiella medel

Finansiella medel är bankmedel, aktier, fonder, obligationer, övriga finansinstrument, guld, kryptovalutor etc.

    Skulder

Skulder redovisas separat (exempelvis privata lån etc.)

Din deklarationsblankett kan vara ett bra dokument med mer anvisningar från Skatteverket