Vi tar emot dina donationer och gåvor...!

Stiftelsen Fanny Hirsch Minne 
100-års-jubileum
( år 2017)

 

Vi uppmärksammar detta för att  gagna
stiftelsens “destinatärer” (dvs. bidragsmottagarna)

Vi tror att många människor skulle vilja stödja  vår verksamhet – och nu erbjuder vi en möjlighet som gör det enkelt för dig att donera eller ge en gåva för att öka stiftelsens kapital. Avkastningen på stiftelsekapitalet omvandlas två gånger om året till bidrag till vår målgrupp.  
Varje år delar vi ut omkring 800 000 kronor, men vi måste tyvärr alltför ofta säga nej till många ansökningar eller ge mindre belopp än vad som ansökts om.
 

Donationer och gåvor till Fanny Hirsch Minne tas emot med glädje då det finns många fler som behöver stöd än vad vår stiftelses medel räcker till.

Stiftelsen Fanny Hirsch Minne är nu (2023-2024) godkänd av Skatteverket som "gåvomottagare vid skattereduktion för gåva" enligt 6-8 §§ lag (2019:453).
Läs mer om reglerna för detta under "GÖR EN DONATION"

Det finns flera sätt att donera till Fanny Hirsch Minne:

  • Swisha ditt bidrag till 123 499 78 96
  • Gör en insättning på bankgiro 5206-9044
  • Ring styrelseordförande Göran Tidbeck, 072-744 74 56, för att komma fram till andra sätt som passar bättre.
  • Om du funderar på en större donation, kontakta oss gärna direkt genom att sända ett mejl till stiftelsens ordförande Göran Tidbeck (e-post: tidbeck@telia.com) 

Vi tackar för på förhand för ditt bidrag och ska göra allt för att det ska komma till behövande personer i Stockholm med långvarig allvarlig psykossjukdom samt till organisationer vars syfte är att hjälpa denna persongrupp.

Stiftelsen Fanny Hirschs Minne ger bidrag till personer
med  "långvarig allvarlig psykossjukdom med avsevärd och bestående funktionsnedsättning", bosatta i Stockholms kommun,
samt till organisationer vars syfte är att hjälpa denna persongrupp.

 

Mycket har under åren gjorts för att dessa personer skall kunna leva ett "hyggligt" liv – både vad gäller behandlingar och stöd i samhället. Fortfarande är deras livsvillkor oftast avsevärt sämre än vad vi anser vara ”normalt” i Sverige idag. Psykiatrin har ansvar för vård och kommunerna för boende och sysselsättning, men ingen har ansvar för att livet kan innehålla sådant som skänker tillfredsställelse och glädje.

Detta tomrum vill vår stiftelse hjälpa till att fylla! Det kan  exempelvis kan vara en resa i rekreationssyfte, fritidsaktiviteter eller social samvaro och skapar en liten lättnad i tillvaron.
 

Alla gåvor oavsett storlek är till stor hjälp.
Gör en donation!

 

Fanny Hirsch grundare, Oscar Hirsch, var en sann filantrop, och startade stiftelsen Fanny Hirsch Minne efter sin hustru. Stiftelsen har nu funnits i 100 år och är fortfarande aktiv i sin filantropiska gärning. Behovet av stöd till behövande blir bara större. Din gåva kan göra mycket för mindre bemedlade i Stockholm.
 

Miljardärerna Bill Gates och Warren Buffett, Ingvar Kamprad och Niklas Zennström tycker det är roligt att ge – liksom de flesta av oss. Enskilda individers gåvor av mindre summor uttrycker viljan att stödja varandra i ett gott samhälle – “många bäckar små....”.