Länkar & Kuriosa

Kontaktinfo
Stiftelsen Fanny Hirsch Minne

Postadress:
Föreningen FVO (Fanny Hirsch Minne), Tryckerigatan 8,
111 28 Stockholm

E-post: info@fannyhirsch.se
Ordförande:
Göran Tidbeck 072-744 7456
Sekreterare:
Lennart Sandstrom 070-322 7440

Salomon Oscar Hirsch, född 17 augusti 1847 i Stockholm, död 2 februari 1931 i Stockholm, var en svensk ingenjör och filantrop. Han var far till Axel Hirschoch son till köpmannen Simon Hirsch.

Han studerade vid Konstakademiens arkitektskola och verkade därefter som järnvägsingenjör 1870-74. Från 1917 var han VD för tegelbruket Bockholms-Sättra AB på Ekerö som han ägde huvudparten av.

Vid sidan av sin verksamhet inom näringslivet engagerade han sig i välgörenhet i Stockholm. Han var exempelvis ordförande för Allmänna försörjningsinrättningen 1910-17. Framför allt engagerade han sig i bostadsförhållandena. Han var ordförande för Byggnadsaktiebolaget S:t Erik 1921-31 och för Stockholms arbetarhem från 1893. Vid hans död återfanns 1 000 personer i de nio hus som uppfördes med honom som initiativtagare. Oscar Hirsch var med om att grunda  en stiftelse för gamla tjänarinnor 1883.

Stiftelsen Fanny Hirschs minne, ett hem för kvinnliga psykiskt sjuka grundande han 1919, till minne av Fanny Pauline Saloman, hans fru sedan 1877.

Oscar Hirsch Oscar Hirsch

Den tredje sonen till Simon Hirsch, Oscar Hirsch (1847-1931) var ingenjör och politiskt aktiv i föreningslivet. Han var styrelsemedlem och ordförande i en rad föreningar och företag såsom Israelitiska Sjuk- & Begravningssällskapet, Ynglingaföreningen, Allmänna försörjningsinrättningen (1910-1917), Byggnads AB S:t Erik (1912-1931) och AB Stockholms Arbetarhem (fr o m grundandet 1893) och som styrelseledamot i Stockholms stads Sparbank, IndustriKredit AB, Patriotiska Sällskapet, Stockholms Stads Fattigvårdsnämnd (1906-1916), Asylerna för Husvilla, Åkerbruks-kolonien Hall, Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor som han var med och grundade 1883, m.fl.

Han var också stor fastighetsägare och ägde en stor mängd aktier i olika företag. 1875 grundade han även företaget Bockholm-Sättra AB som drev ett tegelbruk i Bockholms-Sättra. Tegelbruket lades ner under första världskriget, år 1916. Som mest hade det 225 anställda, huvudsakligen säsongsanställda. 1908 var det 160 anställda under den aktiva säsongen.

Oscar Hirsch var gift med Fanny Saloman (1856-1880). De fick ett barn, sonen Axel Hirsch. Fanny Hirsch dog i barnsäng vid 24 års ålder tillsammans med sitt andra barn, en flicka. Oscar Hirsch gifte aldrig om sig. På sin 70-årsdag (17 aug 1917) grundade han till sin sen länge döda hustrus minne, genom en donation, ett vilohem för psykiskt sjuka kvinnor. Hemmet var utslussning från mentalsjukhus till ett boende på egen hand. Detta vilohem kallade han ”Fanny Hirschs Minne”. Verksamheten påbörjades år 1919. För att finansiera driften grundades Stiftelsen Fanny Hirschs Minne samma år. Sjukhemmet lades ner i mitten av 1980-talet, men stiftelsen fortlever med syftet att ge ekonomisk hjälp till psykiskt sjuka.

Vid sin död testamenterade Oscar Hirsch sin förmögenhet och sina fastigheter till Stiftelsen Oscar Hirschs minne som därmed blev en av Stockholms största privata fastighetsägare. På 1960-talet köpte stiftelsen upp alla aktier i AB Stockholms Arbetarehem och Byggnads AB S.t Erik. Stiftelsen är än idag en av Sveriges större välgörenhetsstiftelser med ett kapital på omkring en miljard, äger ett tiotal fastigheter på lite olika håll och delar varje år ut 3 miljoner till olika föreningar och verksamheter. I denna stiftelses styrelse tycks det inte sitta några familjemedlemmar.
Oscars och Fannys gravplats finns på Judiska Kyrkogården (vid Norra Kyrkogåden i Solna) och kan besökas.

Oscar Hirschs enda barn var Axel Hirsch (1879-1967) som aldrig gifte sig. Han donerade stor summor under sitt liv och vid sin död. Bland annat till Stiftelsen Fanny Hirschs Minne och Samfundet S:t Erik. Samfundet S:t Erik fick i uppdrag att bilda en stiftelse med donationen i Axel Hirsch testamente, det blev Stiftelsen Axel Hirschs fond. Samfundet S:t Erik förvaltar också Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana som grundades år 2001.