Vad är nytt? 
Hur gör jag?
 

Ansökningar och Utbetalningar hanteras av:

Föreningen FVO
(Fanny Hirsch Minne)

Köpmangatan 15, 4 tr.
111 31 STOCKHOLM

NYTT SYSTEM -- IFYLLANDE AV ANSÖKAN -- SIGNERING MED BANK-ID


Enklare -- snabbare -- säkrare
 

Nyheten för i år är det nya systemet som har tagits fram för att fylla i "ansökan om bidrag" från FannyHirschMinne samt att underteckna den, i syfte att förenkla och snabba upp hanteringen av de ansökningar vi får in.
Vi använder oss av företaget Verified Global AB:s tjänster för att ta hand om signeringen. 

Ansökande sker helt "digitalt" på din PC (eller surfplatta, iPad eller smartphone).
Du svarar helt enkelt på de frågor som ställs i det nya systemet. 
Alla fält som är *-märkta måste fyllas i. När du fyller i ditt personnummer får vi din adress automatiskt. Undertecknande av din ansökan gör du enklast genom att använda ditt eget Bank-ID.
Därmed är ansökan klar!

Den läkare/kurator/stödperson, som du önskar ska intyga ansökan, anger du själv via systemet. Denne intygar via systemet, signerar med sitt eget Bank-ID.
Intygaren får begäran  automatiskt via ett e-postmeddelande från FannyHirsch.

Om du inte har ett eget Bank-ID eller av annan anledning inte vill använda ditt Bank-ID finns fortfarande möjligheten kvar att, i det nya systemet, välja "manuell signering" och därefter skriva ut din ansökan på papper, underteckna med penna och sända in din ansökan brevledes.
Du väljer själv!

Lycka till!
Fanny Hirsch