Vad är nytt? 
Hur gör jag?
 

Ansökningar och Utbetalningar hanteras av:

Föreningen FVO
(Fanny Hirsch Minne)

Tryckerigatan 8.
111 28 STOCKHOLM

GÅ  VIDARE TILL DIN DIGITALA ANSÖKAN...

(för enskilda ansökande)

NYTT SYSTEM -- IFYLLANDE AV ANSÖKAN -- SIGNERING MED BANK-ID


Enklare -- snabbare -- säkrare
 

En nyhet är vårt nya system, som har tagits fram för att fylla i "ansökan om bidrag" från FannyHirschMinne samt att underteckna ansökan i syfte att förenkla och snabba upp hanteringen av de ansökningar som lämnas in.
Vi använder oss av företaget Verified Global AB:s tjänster för att ta hand om signeringen. 

Ansökandet sker helt "digitalt" på din PC (eller surfplatta, iPad eller smartphone).
Du svarar helt enkelt på de frågor som ställs i systemet.
Här finns lite stöd när du fyller i din ansökan
Alla fält som är *-märkta måste fyllas i. När du fyller i ditt personnummer (för organistioner org.nummer) får vi din adress automatiskt. Undertecknande av din ansökan gör du enklast genom att använda ditt eget Bank-ID.
Därmed är din ansökan klar!

För alla "enskilda" ansökande gäller: Den läkare/kurator/stödperson, som du önskar ska intyga ansökan, anger du själv via systemet. Denne intygar via systemet, signerar med sitt eget Bank-ID.
Intygaren får begäran  automatiskt via ett e-postmeddelande från FannyHirsch.

Om du inte har ett eget Bank-ID eller av annan anledning inte vill använda ditt Bank-ID finns fortfarande möjligheten kvar att på hemsidan välja "manuell signering" och därefter skriva ut din ansökan på papper, underteckna med penna och sända in din ansökan brevledes.
Du väljer själv!

Lycka till!
Fanny Hirsch

OBS! Organistioners hantering avviker till viss del från den beskrivning som ovan beskrivs för "enskilda" ansökanden.