Du undertecknat ett dokument via Verified. 
Detta har lagrats i Arkivet
för din åtkomst senare.

 

INSTRUKTIONER:
Öppna Verifieds hemsida (verified.eu)
Logga in med din e-postadress och lösenord 
Gå in under folder Arkiv. Här sparas alla dokument
I vänster marginal finns en "filter"-funktion där man kan sortera fram typ av dokument
Sen gäller normala sökfunktioner...

 

Dina inloggningsuppgifter för FH till Arkiv hos Verified är:
Användare: din  e-postadress
Lösenord:...som du valt.......


 

Dagens läge:
(2021-02-24) Det är inte helt säkert att du kommer åt Arkivet ännu, då processen nyligen är igångsatt.
(2022-09-01)Bra om Du kan ge LeS en rapport om vad Du kan se...