Tack för din ansökan
 

Ansökningar och Utbetalningar hanteras av:

Föreningen FVO
(Fanny Hirsch Minne)

Köpmangatan 15, 4 tr.
111 31 STOCKHOLM

Din ansökan kommer nu att emottas och registreras hos Fanny Hirsch Minne.

Efter ansökningstidens slut kommer en bedömning av din ansökan att ske enligt de Bestämmelser som finns att läsa om på Stiftelsens Fanny Hirsch Minne hemsida.


OBS! Om du VALT ATT SIGNERA ANSÖKAN MANUELLT (dvs ej med Bank-ID), måste den undertecknade ansökningsblanketten också sändas MED POST
till Föreningen FVO (adress till vänster).
Observera att även den person du valt för intygande MÅSTE signera på samma blankett. Du kommer att få en separat bekräftelse när din ansökan kommit FVO tillhanda.


När din ansökan beviljats sker utbetalningen av bidraget till ditt angivna konto. Utbetalningarna görs inom en månad efter ansökningstidens slut.


Observera att meddelande om avslag inte kan lämnas till den ansökande.