Tack för din ansökan...
 

Ansökningar och Utbetalningar hanteras av:

Föreningen FVO
(Fanny Hirsch Minne)

Tryckeriatan 8
111 28 STOCKHOLM

......om du har valt signering med Bank-ID, så kommer du nu att få ett epost-meddelande i din inkorg med instruktioner om signeringen via Verifieds signeringssystem.
 

Efter att du har undertecknat ansökan är den giltig och emottas och registreras hos Fanny Hirsch Minne.


Efter ansökningstidens slut kommer en bedömning av din ansökan att ske enligt de Bestämmelser som finns att läsa om på Stiftelsens Fanny Hirsch Minne hemsida.

OBS! Om du VALT ATT SIGNERA ANSÖKAN MANUELLT (dvs ej med Bank-ID), måste den undertecknade ansökningsblanketten sändas MED POST
till Föreningen FVO (adress till vänster).
Observera att även den person du valt för intygande MÅSTE signera på samma blankett. Du kommer att få en separat bekräftelse via e-post när din ansökan kommit FVO tillhanda.


När din ansökan har beviljats sker utbetalning av bidraget till ditt angivna konto. Utbetalningarna görs inom en månad efter ansökningstidens slut.

Observera att meddelande om avslag inte kan lämnas.