Tack för ditt intyg
för den ansökande
 

Ansökningar och Utbetalningar hanteras av:

Föreningen FVO
(Fanny Hirsch Minne)

Tryckerigatan 8.
111 28 STOCKHOLM

Ditt intygande av att den ansökande tillhör vår målgrupp för destinatärer är nu mottaget och registrerat hos Fanny Hirsch Minne.

Efter ansökningstidens slut kommer en bedömning av ansökningar att ske enligt de Bestämmelser som finns att läsa om på Stiftelsens Fanny Hirsch Minne hemsida.