Tack för din ansökan

  
 

Ansökningar och Utbetalningar hanteras av:

Föreningen FVO
(Fanny Hirsch Minne)

Tryckerigatan 8
111 28 STOCKHOLM

Er ansökan är nu mottagen och registrerad hos Fanny Hirsch Minne.

Efter ansökningstidens slut kommer en bedömning av ansökan att ske enligt de Bestämmelser som finns att läsa om på Stiftelsens Fanny Hirsch Minne hemsida.


OBS! Om ni VALT ATT SIGNERA ANSÖKAN MANUELLT (dvs ej med Bank-ID), måste den undertecknade ansökningsblanketten också sändas MED POST
till Föreningen FVO (adress till vänster). Ni kommer att få en separat bekräftelse när er ansökan kommit FVO tillhanda.


När er ansökan beviljats sker utbetalningen av bidraget till detangivna kontot. Utbetalningarna görs inom en månad efter ansökningstidens slut.


Observera att meddelande om avslag inte kan lämnas till den ansökande.